Umowa o refundacje

W celu zawarcia umowy o refundację należy złożyć w odpowiedniej jednostce OHP wniosek o zawarcie umowy.
Można zrobić to za pośrednictwem Cechu.

Wnioski można składać zawsze od 1 stycznia danego roku podając dane dotyczące zawartych umów z uczniami.

W przypadku, gdy uczeń uczęszcza do szkoły wnioski należy składać w Cechu do 31 października br.
Należy jednak pamiętać, że wniosek musi być złożony po zawarciu umowy z uczniem.
Do wniosku należy dołączyć:

Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis - jeśli przez ostatnie 3 lata nie była przyznana żadna  pomoc

dokumenty kwalifikujące do szkolenia uczniów tj. np. dyplom mistrzowski ( dyplom technikum ) i zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych.

Wzór zmodyfikowałam trochę w stosunku do tego z Rozporządzenia ale tylko żeby zmniejszyć ilość stron - treść pozostaje taka sama.