Wstąp do cechu


                (Uroczystość 420-lecia Cechu - Stary Rynek w Poznaniu)

 

  1. Procedura wstąpienia do cechu
  • Złożenie pisemnego wniosku wraz z kopią wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej i Ankiety członkowskiej.
  • Opłacenie wpisowego w aktualnie ustalonej wysokości (50 zł)
  • Opłacenie trzech składek członkowskich z góry
  1. Aktualny wymiar miesięcznej składki członkowskiej: 
Dla członków prowadzących działalność gospodarczą  45zł
Dla członków (emerytów, rencistów) nie prowadzących działalności gospodarczej   5zł


 

 

 

  1. Dane do wpłat na konto Cechu:
  • Wielkopolski Cech Rzemiosł Budowlanych,
  • Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań
  • 96 1090 1476 0000 0000 4700 7577
  1. Wzór wniosku i Ankiety do pobrania