Wydział Oświaty WIR

 

Opłaty egzaminacyjne i manipulacyjne 
obowiązujące w WIR w Poznaniu od 15 stycznia 2020 r.

za egzamin czeladniczy

716 zł

 

za egzamin czeladniczy poprawkowy

358 zł

 

za egzamin mistrzowski

1 432 zł

 

za egzamin mistrzowski poprawkowy

716 zł

 

za egzamin sprawdzający

256 zł

 

za wydanie duplikatu dyplomu mistrzowskiego / świadectwa czeladniczego

26 zł

 

za przedłużenie lub skrócenie nauki zawodu młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego      w zakładach zrzeszonych w cechu

60 zł

 
 
 

za wystawienie duplikatu zaświadczenia dla szkoły

35 zł

 

za wystawienie innych zaświadczeń  

18 zł

 

za wystawienie ozdobnych dyplomów mistrzowskich i świadectw czeladniczych

70 zł