Wydział Oświaty WIR

 

Opłaty egzaminacyjne i manipulacyjne 
obowiązujące w WIR w Poznaniu od 21 kwietnia 2021 r.

za egzamin czeladniczy

723,80 zł

 

za egzamin czeladniczy poprawkowy

361,90 zł

 

za egzamin mistrzowski

1 447,60 zł

 

za egzamin mistrzowski poprawkowy

723,80 zł

 

za egzamin sprawdzający

258,50 zł

 

za wydanie duplikatu dyplomu mistrzowskiego / świadectwa czeladniczego

26 zł

 

za przedłużenie lub skrócenie nauki zawodu młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego      w zakładach zrzeszonych w cechu

60 zł

 
 
 

za wystawienie duplikatu zaświadczenia dla szkoły

35 zł

 

za wystawienie innych zaświadczeń  

18 zł

 

za wystawienie ozdobnych dyplomów mistrzowskich i świadectw czeladniczych

70 zł