Uczniowie klas trzecich mogą wrócić na zajęcia praktyczne od 1 czerwca

Aktualności

8a75d6cc27c7e0bd1a3176bca81a0531.jpg
  • Dodano: 2020-06-01 07:13:00

Uczniowie klas trzecich mogą wrócić na zajęcia praktyczne od 1 czerwca


W dniu 28.05.2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 1. W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.poz 410, z późn. zm) wprowadza się następujące zmiany:
 

a) w ust. 2 dodaje się punkt 8 w brzmieniu:

„8) branżowych szkół I stopnia w zakresie zajęć praktycznych dla uczniów klas programowo najwyższych będących młodocianymi pracownikami, którzy wyrazili zgodę na udział w tych zajęciach, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – jeżeli zgodę na udział w tych zajęciach wyraził jego rodzic.”
 
b) po ust. 2c dodaje się ust 2d w brzmieniu:
„2d. W przypadku uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, którzy nie wyrazili zgody na udział w zajęciach praktycznych, o której mowa w ust. 2 pkt 8, albo zgody tej nie wyraził rodzic niepełnoletniego ucznia obowiązuje czasowe ograniczenie, o którym mowa w ust 1 i 1a.”
 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.
 
uczniowie klas pierwszych i drugich są ustawowo zwolnieni na razie
z obowiązku świadczenia pracy do 28 czerwca 2020 roku.
 
W nawiązaniu do ww. treści sugerujemy, aby każdy młodociany pracownik czy też rodzic złożyli pisemne oświadczenie w którym wyrażają zgodę na udział w zajęciach praktycznych.

Najnowsze informacje

Egzaminy w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej

Informujemy, że Wielkopolska Izba Rzemieślnicza wznawia przeprowadzanie egzaminów. Będą one odbywały się z...

Czytaj więcej

Kurs pedagogiczny

Informujemy, iż od dnia 08.07.2020 r. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza rozpoczyna kolejną edycję kursu pedagogicznego...

Czytaj więcej

Pożegnanie

Z żalem zawiadamiamy o śmierci naszego nieodżałowanego kolegi Zbyszka Dotki, członka Komisji Rewizyjnej wielu...

Czytaj więcej

Młodociani

Informujemy, że od dnia 29 czerwca wszyscy pracownicy młodociani wracają na stanowiska pracy - zgodnie z...

Czytaj więcej

Wynagrodzenia młodocianych

Od 1 czerwca 2020 r. zmieniają się wynagrodzenia pracowników młodocianych zatrudnionych na umowie o naukę zawodu lub...

Czytaj więcej

Wytyczne w sprawie funkcjonowania biura Cechu

Witam serdecznie Jak już wielu z Was zdążyło się zorientować od początku maja biuro nasze działa normalnie w...

Czytaj więcej