Opłaty egzaminacyjne w WIR

Aktualności

7263ba15816dcc5903a4efad7c10bb3a.jpg
  • Dodano: 2023-01-17 12:51:00

Opłaty egzaminacyjne w WIR


Wielkopolska Izba Rzemieślnicza od 13 stycznia wprowadziła nowe stawki opłat egzaminacyjnych i innych z tym związanych:  egzamin czeladniczy - 870,25 zł  egzamin czeladniczy poprawkowy - 435,13 zł  egzamin mistrzowski - 1740,51 zł  egzamin mistrzowski poprawkowy - 870,25 zł  egzamin sprawdzający - 310,80 zł  wydanie duplikatu dyplomu - 26 zł  przedłużenie lub skrócenie nauki zawodu - 60 zł  wystawienie duplikatu zaświadczenia dla szkoły - 35 zł  wystawienie innych zaświadczeń - 18 zł  wystawienie ozdobnych dyplomów mistrzowskich i świadectw czeladniczych - 70 zł

Najnowsze informacje

Zmiana wysokości wynagrodzeń młodocianych

Od dnia 1 września 2023 zmienią się minimalne stawki wynagrodzeń pracowników młodocianych. Kwoty brutto będą...

Czytaj więcej

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci w dniu 5 sierpnia br. naszego kolegi Ryszarda Chodorowskiego. Był dla...

Czytaj więcej

Nowy wykaz prac wzbronionych młodocianym

W czerwcu br. weszło w życie Rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym. Z tym wykazem możemy...

Czytaj więcej

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Przypominamy, że młodociany, który nie ma ukończonych 15 lat i nie kończy ich w tym roku musi posiadać opinię z...

Czytaj więcej

Wzrasta stosunek procentowy wynagrodzenia

Od 1 września 2023 wzrasta o 3% stosunek procentowy wynagrodzenia młodocianych. Czyli młodociany w okresie nauki...

Czytaj więcej

Nauka zawodu

Masz około 15 lat i kończysz szkołę podstawową? Nie wiesz co robić w przyszłości? Chcesz jednak być wolny/a i...

Czytaj więcej

Konferencja o zdrowym odżywianiu

W dniu 28 czerwca 2023 roku odbyła się konferencja pt. "Właściwe odżywianie a zdrowie" organizowana przez Cech...

Czytaj więcej

Kurs pedagogiczny

Uprzejmie informujemy, że Wielkopolska Izba Rzemieślnicza rozpoczęła zapisy na kolejną edycję kursu pedagogicznego...

Czytaj więcej