Wynagrodzenia

Wskaźniki - wynagrodzenia młodocianych pracowników

 

 

Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2024 r. wyniosło - 8.147,38 zł (Mon. Pol. z 2024 r. poz. 358). Od 1 czerwca 2024 najniższe stawki wynagrodzeń młodocianych wynoszą:

Okres

01.06.2024 r. - 31.08.2024 r.

I rok nauki - nie mniej niż 8% ww. wynagrodzenia

651,79 zł brutto

561,65 zł netto*

553,15 zł netto**

II rok nauki - nie mniej niż 9% ww. wynagrodzenia

733,26 zł brutto

619,88 netto*

611,38 netto**

III rok nauki - nie mniej niż 10% ww. wynagrodzenia

814,74 zł brutto

678,29 netto*

669,79 netto**

przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

570,32 zł brutto

492,14 zł netto

Wynagrodzenie netto zmienia się w zależności od miejsca zamieszkania młodocianego - 1 kwota netto*- dla uczniów dojeżdżających spoza miejscowości, w której znajduje się siedziba firmy; 2 kwota netto **- dla uczniów miejscowych.

 

Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2023 r. wyniosło - 7.540,36 zł (Mon. Pol. z 2024 r. poz. 106). Od 1 marca 2024 najniższe stawki wynagrodzeń młodocianych wynoszą:

Okres

1.03.2024 r. - 31.05.2024 r.

I rok nauki - nie mniej niż 8% ww. wynagrodzenia

603,23 zł brutto

520,52 zł netto*

518,21 zł netto**

II rok nauki - nie mniej niż 9% ww. wynagrodzenia

678,63 zł brutto

580,73 netto*

572,23 netto**

III rok nauki - nie mniej niż 10% ww. wynagrodzenia

754,04 zł brutto

634,76 netto*

626,26 netto**

przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

503,65 zł brutto

434,60 zł netto

Wynagrodzenie netto zmienia się w zależności od miejsca zamieszkania młodocianego - 1 kwota netto*- dla uczniów dojeżdżających spoza miejscowości, w której znajduje się siedziba firmy; 2 kwota netto **- dla uczniów miejscowych.

 

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2023 r. wyniosło - 7.194,95 zł (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 1216). Od 1 grudnia 2023 najniższe stawki wynagrodzeń młodocianych wynoszą:

Okres

1.12.2023 r. - 29.02.2024 r.

I rok nauki - nie mniej niż 8% ww. wynagrodzenia

575,60 zł brutto

496,69 zł netto

II rok nauki - nie mniej niż 9% ww. wynagrodzenia

647,55 zł brutto

558,51 netto*

550,01 netto*

III rok nauki - nie mniej niż 10% ww. wynagrodzenia

719,50 zł brutto

610,05 netto*

601,55 netto*

przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

503,65 zł brutto

434,60 zł netto

* W II i III klasie wynagrodzenie netto zmienia się w zależności od miejsca zamieszkania młodocianego - 1 kwota netto - dla uczniów dojeżdżających spoza miejscowości, w której znajduje się siedziba firmy; 2 kwota netto - dla uczniów miejscowych.

 

Od 01.09.2023 zmieniły się procentowe stawki wynagrodzeń pracowników młodocianych na 8, 9, 10% w zależności od klasy. Nie wymaga to jednak zmian w umowach.

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2023 r. wyniosło - 7.005,76 zł (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 831). Od 1 września 2023 najniższe stawki wynagrodzeń młodocianych wynoszą:

Okres

1.09.2023 r. - 30.11.2023 r.

I rok nauki - nie mniej niż 8% ww. wynagrodzenia

560,46 zł brutto

483,62 zł netto

II rok nauki - nie mniej niż 9% ww. wynagrodzenia

630,52 zł brutto

544,07 netto*

537,85 netto*

III rok nauki - nie mniej niż 10% ww. wynagrodzenia

700,58 zł brutto

596,44 netto*

587,94 netto*

przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

490,40 zł brutto

423,17 zł netto

* W II i III klasie wynagrodzenie netto zmienia się w zależności od miejsca zamieszkania młodocianego - 1 kwota netto - dla uczniów dojeżdżających spoza miejscowości, w której znajduje się siedziba firmy; 2 kwota netto - dla uczniów miejscowych.

 

Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2023 r. wyniosło - 7.124,26 zł (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 499). Od 1 czerwca 2023 najniższe stawki wynagrodzeń młodocianych wynoszą:

Okres

1.06.2023 r. - 31.08.2023 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

356,21 zł brutto

307,37 zł netto

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

427,46 zł brutto

368,86 netto

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

498,70 zł brutto

430,33 netto

przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

284,97 zł brutto

245,91 zł netto

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2022 r. wyniosło - 6.733,49 zł (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 170). Od 1 marca 2023 r. najniższe stawki wynagrodzeń młodocianych wynoszą:

Okres

1.03.2023 r. - 31.05.2023 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5%

ww. wynagrodzenia

336,67 zł brutto

290,51 zł netto

II rok nauki - nie mniej niż 6%

ww. wynagrodzenia

404,01 zł brutto

349,62 zł netto

III rok nauki - nie mniej niż 7%

ww. wynagrodzenia

471,34 zł brutto

406,72 zł netto

przyuczenie do wykonywania określonej

pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

269,34 zł brutto

232,41 zł netto

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2022 r. wyniosło - 6.480,67 zł (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 1085).

Od 1 grudnia 2022 r. najniższe stawki wynagrodzeń młodocianych wynosiły:

Okres

1.12.2022 r. - 28.02.2023 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5%

ww. wynagrodzenia

324,03 zł brutto

279,60 zł netto

II rok nauki - nie mniej niż 6%

ww. wynagrodzenia

388,84 zł brutto

335,53 zł netto

III rok nauki - nie mniej niż 7%

ww. wynagrodzenia

453,65 zł brutto

391,46 zł netto

przyuczenie do wykonywania określonej

pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

259,23 zł brutto

223,69 zł netto

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2022 r. wyniosło - 6.156,25 zł (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 764).

Od 1 września 2022 r. najniższe stawki wynagrodzeń młodocianych wynosiły:

Okres

1.09.2022 r. - 30.11.2022 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww.

wynagrodzenia

307,81 zł - brutto

265,61 zł - netto

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww.

wynagrodzenia

369,38 zł - brutto

318,74 zł - netto

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww.

wynagrodzenia

430,94 zł - brutto

371,86 zł - netto

przyuczenie do wykonywania określonej

pracy - nie mniej niż 4% ww.

wynagrodzenia

246,25 zł - brutto

212,50 zł - netto

Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2022 r. wyniosło - 6.235,22 zł (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 469).

Od 1 czerwca 2022 r. najniższe stawki wynagrodzeń młodocianych wynosiły:

 

Okres

1.06.2022 r. - 31.08.2022 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww.

wynagrodzenia

311,76 zł - brutto

269,04 zł - netto

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww.

wynagrodzenia

374,11 zł - brutto

322,82 zł - netto

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww.

wynagrodzenia

436,47 zł - brutto

376,63 zł - netto

przyuczenie do wykonywania określonej

pracy - nie mniej niż 4% ww.

wynagrodzenia

249,41 zł - brutto

215,47 zł - netto

Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2021 r. wyniosło - 5.995,09 zł .

Od 1 marca 2022 r. najniższe stawki wynagrodzeń młodocianych wynosiły:

Okres

1.03.2022 r. - 31.05.2022 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

299,75 zł - brutto

258,65 zł - netto

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

359,71 zł - brutto

310,39 zł - netto

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

419,66 zł - brutto

362,13 zł - netto

przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

239,80 zł - brutto

206,92 zł - netto

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2021 r. wyniosło - 5.657,30 zł (Mon. Pol. z 2021 r. poz. 1044).

Od 1 grudnia 2021 r. najniższe stawki wynagrodzeń młodocianych wynosiły:

Okres

1.12.2021 r. - 28.02.2022 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

282,87 zł - brutto

244,09 zł - netto

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

339,44 zł - brutto

292,90 zł - netto

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

396,01 zł - brutto

341,72 zł - netto

przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

226,29 zł - brutto

195,27 zł - netto

 

Zgodnie z przepisem przejściowym dotyczącym zmiany wysokości wynagrodzenia młodocianych nowe stawki wchodzą w życie od 1 września 2019 r. i stosują się również do młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu na podstawie umów zawartych przed dniem 1 września 2019 r. i trwających w tym dniu.

Wyższe stawki wynagrodzenia dla młodocianych mają zatem zastosowanie zarówno do młodocianych zatrudnionych na podstawie nowych umów o pracę, które rozpoczynają się w dniu 1 września 2019 r., jak również do umów trwających, które obowiązują młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu na II i III roku nauki.

Z uwagi na fakt, że najniższe wynagrodzenie młodocianego pracownika jest regulowane przez państwo, to zmiana przepisu w tym względzie automatycznie zmienia warunki umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, w części wynagrodzenia.

W takiej sytuacji  nie ma obowiązku spisywania aneksu do umowy o pracę, ponieważ z mocy prawa ulega zmianie stawka wynagrodzenia, jeśli były przyjęte w dotychczasowej najniższej stawce.

WYNAGRODZENIA UCZNIOWSKIE   2019 / 2020 / 2021

Okres obowiązywania

I rok nauki

II rok nauki

III rok nauki

Przyuczenie

01.03.2021 31.05.2021

272,90 zł

327,48 zł

382,06 zł

218,32 zł

01.12.2020 28.02.2021

258,45 zł

310,14 zł

361,83 zł

206,76 zł

01.09.2020 30.11.2020

251,22 zł

301,47 zł

351,71 zł

200,98 zł

01.06.2020 31.08.2020

266,57 zł

319,89 zł

373,20 zł

213,26 zł

01.03.2020  31.05.2020

259,93 zł

311,91 zł

363,90 zł

207,94 zł

01.12.2019  29.02.2020

246,58 zł

295,90 zł

345,21 zł

197,26 zł