Wynagrodzenia

 

Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2022 r. wyniosło - 6.733,49 zł (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 170).

Od 1 marca 2023 r. najniższe stawki wynagrodzeń młodocianych wynoszą:
 

Okres

1.03.2023 r. - 31.05.2023 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5%

ww. wynagrodzenia

336,67 zł brutto

290,51 zł netto

II rok nauki - nie mniej niż 6%

ww. wynagrodzenia

404,01 zł brutto

349,62 zł netto

III rok nauki - nie mniej niż 7%

ww. wynagrodzenia

471,34 zł brutto

406,72 zł netto

przyuczenie do wykonywania określonej

pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

269,34 zł brutto

232,41 zł netto

 

 

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2022 r. wyniosło - 6.480,67 zł (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 1085).

Od 1 grudnia 2022 r. najniższe stawki wynagrodzeń młodocianych wynosiły:

 

Okres

1.12.2022 r. - 28.02.2023 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5%

ww. wynagrodzenia

324,03 zł brutto

279,60 zł netto

II rok nauki - nie mniej niż 6%

ww. wynagrodzenia

388,84 zł brutto

335,53 zł netto

III rok nauki - nie mniej niż 7%

ww. wynagrodzenia

453,65 zł brutto

391,46 zł netto

przyuczenie do wykonywania określonej

pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

259,23 zł brutto

223,69 zł netto

 

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2022 r. wyniosło - 6.156,25 zł (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 764).

Od 1 września 2022 r. najniższe stawki wynagrodzeń młodocianych wynosiły:

 

Okres

1.09.2022 r. - 30.11.2022 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww.

wynagrodzenia

307,81 zł - brutto

265,61 zł - netto

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww.

wynagrodzenia

369,38 zł - brutto

318,74 zł - netto

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww.

wynagrodzenia

430,94 zł - brutto

371,86 zł - netto

przyuczenie do wykonywania określonej

pracy - nie mniej niż 4% ww.

wynagrodzenia

246,25 zł - brutto

212,50 zł - netto


Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2022 r. wyniosło - 6.235,22 zł (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 469).

Od 1 czerwca 2022 r. najniższe stawki wynagrodzeń młodocianych wynosiły:

 

 

Okres

1.06.2022 r. - 31.08.2022 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww.

wynagrodzenia

311,76 zł - brutto

269,04 zł - netto

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww.

wynagrodzenia

374,11 zł - brutto

322,82 zł - netto

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww.

wynagrodzenia

436,47 zł - brutto

376,63 zł - netto

przyuczenie do wykonywania określonej

pracy - nie mniej niż 4% ww.

wynagrodzenia

249,41 zł - brutto

215,47 zł - netto

 

Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2021 r. wyniosło - 5.995,09 zł .

Od 1 marca 2022 r. najniższe stawki wynagrodzeń młodocianych wynosiły:

Okres

1.03.2022 r. - 31.05.2022 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

299,75 zł - brutto

258,65 zł - netto

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

359,71 zł - brutto

310,39 zł - netto

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

419,66 zł - brutto

362,13 zł - netto

przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

239,80 zł - brutto

206,92 zł - netto


Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2021 r. wyniosło - 5.657,30 zł (Mon. Pol. z 2021 r. poz. 1044).

Od 1 grudnia 2021 r. najniższe stawki wynagrodzeń młodocianych wynosiły:

Okres

1.12.2021 r. - 28.02.2022 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

282,87 zł - brutto

244,09 zł - netto

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

339,44 zł - brutto

292,90 zł - netto

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

396,01 zł - brutto

341,72 zł - netto

przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

226,29 zł - brutto

195,27 zł - netto

 

Wskaźniki - wynagrodzenia młodocianych pracowników

 

Zgodnie z przepisem przejściowym dotyczącym zmiany wysokości wynagrodzenia młodocianych nowe stawki wchodzą w życie od 1 września 2019 r. i stosują się również do młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu na podstawie umów zawartych przed dniem 1 września 2019 r. i trwających w tym dniu.


Wyższe stawki wynagrodzenia dla młodocianych mają zatem zastosowanie zarówno do młodocianych zatrudnionych na podstawie nowych umów o pracę, które rozpoczynają się w dniu 1 września 2019 r., jak również do umów trwających, które obowiązują młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu na II i III roku nauki.


Z uwagi na fakt, że najniższe wynagrodzenie młodocianego pracownika jest regulowane przez państwo, to zmiana przepisu w tym względzie automatycznie zmienia warunki umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, w części wynagrodzenia.


W takiej sytuacji  nie ma obowiązku spisywania aneksu do umowy o pracę, ponieważ z mocy prawa ulega zmianie stawka wynagrodzenia, jeśli były przyjęte w dotychczasowej najniższej stawce.

 

 

WYNAGRODZENIA UCZNIOWSKIE   2019 / 2020 / 2021

Okres obowiązywania

I rok nauki

II rok nauki

III rok nauki

Przyuczenie

01.03.2021 31.05.2021

272,90 zł

327,48 zł

382,06 zł

218,32 zł

01.12.2020 28.02.2021

258,45 zł

310,14 zł

361,83 zł

206,76 zł

01.09.2020 30.11.2020

251,22 zł

301,47 zł

351,71 zł

200,98 zł

01.06.2020 31.08.2020

266,57 zł

319,89 zł

373,20 zł

213,26 zł

01.03.2020  31.05.2020

259,93 zł

311,91 zł

363,90 zł

207,94 zł

01.12.2019  29.02.2020

246,58 zł

295,90 zł

345,21 zł

197,26 zł