Kursy przygotowujące do egzaminu czeladniczego

Żeby przystąpić do egzaminu czeladniczego konieczne jest ukończenie Szkoły Branżowej I Stopnia lub specjalnego Kursu przygotowującego do egzaminu.

Kursy takie odbywają się w Ośrodkach Szkolenia Zawodowego.

Można jednak ukończyć je również on-line.

Propozycję tego rodzaju kursów można znaleźć na stronie Rzemieślniczego Bractwa Edukacyjnego w Grudziądzu: https://www.rb-edukacyjne.pl/  w zakładce: Sklep z kursami.

Z  tej oferty mogą skorzystać uczniowie nieuczęszczający do szkoły, a realizujący system praktycznej nauki zawodu u  Pracodawców, ale też mogą z niej skorzystać uczniowie szkół Branżowych I Stopnia aby usystematyzować swoją wiedzę przed egzaminem czeladniczym.

Zaletą jest możliwość uczenia się w dowolnym miejscu i czasie oraz również na urządzeniach mobilnych. Kursy są opracowywane przez specjalistów w dziedzinach i obejmują wszystkie zakresy dotyczące zagadnień egzaminacyjnych. Cena kursów to 410 zł, niezależnie od zawodu.

Po uiszczeniu opłaty użytkownik otrzymuje  login oraz hasło dostępu na podany adres e-mail przez okres 30 dni. Po zalogowaniu proszę pamiętać o podaniu danych osobowych oraz adresowych. Po odbyciu wszystkich części kursu użytkownik kierowany jest do egzaminu wewnętrznego, gdzie musi uzyskać 75% poprawnych odpowiedzi aby otrzymać zaliczenie. Każdy uczestnik ma dwie próby bezpłatne. Kolejna jest wersją poprawkową i dodatkowo należy uiścić opłatę w wysokości 150 zł.

Po ukończeniu kursu wydawane jest zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu honorowane w Izbach Rzemiosła na terenie całego kraju.