Wydział Oświaty WIR

 

Opłaty egzaminacyjne i manipulacyjne 
obowiązujące w WIR w Poznaniu od 13 stycznia 2023 r.

za egzamin czeladniczy

870,25 zł

 

za egzamin czeladniczy poprawkowy

435,13 zł

 

za egzamin mistrzowski

1 740,51 zł

 

za egzamin mistrzowski poprawkowy

870,25 zł

 

za egzamin sprawdzający

310,80 zł

 

za wydanie duplikatu dyplomu mistrzowskiego / świadectwa czeladniczego

26 zł

 

za przedłużenie lub skrócenie nauki zawodu młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego      w zakładach zrzeszonych w cechu

60 zł

 
 
 

za wystawienie duplikatu zaświadczenia dla szkoły

35 zł

 

za wystawienie innych zaświadczeń  

18 zł

 

za wystawienie ozdobnych dyplomów mistrzowskich i świadectw czeladniczych

70 zł

 

Opłaty proszę kierować na konto:

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań

nr konta: 95 1020 4027 0000 1402 0046 1699

W przypadku chęci uzyskania zwrotu za opłatę egzaminacyjną / opłatę manipulacyjną prosimy o wypełnienie WNIOSKU O ZWROT OPŁATY