Klasyfikacja zawodów

Klasyfikacja i charakterystyka niektórych zawodów rzemieślniczych, w których można odbywać przygotowanie zawodowe w zakładach zrzeszonych w naszym Cechu:

  Ze strony internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej:
można bezpłatnie pobrać podstawy programowe oraz przykładowe programy nauczania dla wszystkich zawodów z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.