Wstąp do cechu


             

 

 1. Procedura wstąpienia do cechu
 • Złożenie pisemnego wniosku wraz z kopią wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej i Ankiety członkowskiej.
 • Opłacenie wpisowego w aktualnie ustalonej wysokości (50 zł)
 • Opłacenie trzech składek członkowskich z góry
 1. Aktualny wymiar miesięcznej składki członkowskiej: 
 • 55,00 zł - dla członków prowadzących działalność gospodarczą,
 • 10,00 zł - dla członków: emerytów i rencistów nie prowadzących działalności gospodarczej
 • 30,00 zł - opłata manipulacyjna - raz w roku
 1. Dane do wpłat na konto Cechu:
 • Wielkopolski Cech Rzemiosł Budowlanych,
 • Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań
 • 96 1090 1476 0000 0000 4700 7577
 1. Wzór wniosku i Ankiety do pobrania