Polski Inkubator Rzemiosła

Wielkopolski Cech Rzemiosł Budowlanych w Poznaniu otrzymał w 2021 roku wsparcie finansowe na realizację działań  w ramach rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła Edycja 2021 na lata 2021-2030.

Zadanie na które otrzymaliśmy dofinansowanie to: "Zakup sprzętu IT na potrzeby administrowania przygotowania zawodowego w rzemiośle"

Również w roku 2022 (oraz w 2023 - częściowe) otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację zadań w ramach rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030 Edycja 2022-2023.

Zadanie na które otrzymaliśmy dofinansowanie to: "Rozwój kształcenia dualnego w rzemiośle poprzez informacyjno-edukacyjne działania cechu"

 

Rządowy Program „Polski Inkubator Rzemiosła” zakłada wsparcie rozwoju organizacji rzemieślniczych, jako strategicznych partnerów państwa w rozwoju przedsiębiorczości oraz zawodowym kształceniu dualnym. Program realizuje jedno z podstawowych założeń Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, jakim jest aktywizacja sektora pozarządowego. Program podkreśla strategiczną rolę rzemiosła w Polsce, jak również podkreśla znaczenie, jakie państwo polskie przypisuje do jego rozwoju.
Głównym celem Programu jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego w celu realizacji działań statutowych, w tym dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego.
Cele szczegółowe Programu to:
1. Rozwój potencjału infrastrukturalnego i organizacyjnego samorządu gospodarczego rzemiosła.
2. Rozwój zasobów kapitału ludzkiego i społecznego rzemiosła.
3. Wzmocnienie współpracy organizacji rzemieślniczych z podmiotami z sektora publicznego, przedsiębiorstw i pozarządowego.