Pracownicze Plany Kapitałowe

Terminy wprowadzania PPK:

 

Przygotuj się do wprowadzenia PPK1 lipca 2019

I etap wprowadzenia PPK - firmy zatrudniające co najmniej 250 osób (według stanu na 31.12.2018).
Terminy zawarcia umów:
- umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 25.10.2019,
- umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 12.11.2019

Przygotuj się do wprowadzenia PPK1 stycznia 2020

II etap wprowadzenia PPK - firmy zatrudniające co najmniej 50 osób (według stanu na 30.06.2019).
Uwaga! Wydłużenie terminów na wprowadzenie PPK w związku z COVID-19.
Nowe terminy zawarcia umów:
- umowa o zarządzanie PPK - najpóźniej do 27.10.2020,
- umowa o prowadzenie PPK - najpóźniej do 10.11.2020

Przygotuj się do wprowadzenia PPK1 lipca 2020

III etap wprowadzania PPK - firmy zatrudniające co najmniej 20 osób (według stanu na 31.12.2019).
Terminy zawarcia umów:
- umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 27.10.2020,
- umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10.11.2020

Przygotuj się do wprowadzenia PPK1 stycznia 2021

IV etap wprowadzenia PPK - pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych (bez względu na stan zatrudnienia).
Terminy zawarcia umów:
dla jednostek sektora finansów publicznych:
- umowa o zarządzanie PPK – najpóźniej do 26.03.2021,
- umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10.04.2021
dla pozostałych podmiotów:
- umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 23.04.2021,
- umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10.05.2021

Mikrofirmy mogą zwolnić się z obowiązku tworzenia PPK w przypadku, gdy wszystkie osoby zatrudnione w danym podmiocie złożą deklarację rezygnacji z wpłat do PPK.
Zwolnienie to jednak nie jest na zawsze, ale tylko do dnia, w którym pierwsza osoba zatrudniona złoży temu podmiotowi wniosek o dokonywanie wpłat do PPK lub do dnia, w którym mikroprzedsiębiorca zatrudni osobę, która nie zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK. To oznacza, że jeśli chociaż jedna zatrudniona osoba zmieni zdanie albo nowy pracownik zechce oszczędzać na emeryturę w PPK, pracodawcy dojdą nowe obowiązki. A pod groźbą sankcji nie może on zniechęcać pracowników do PPK.

5 kroków do PPK