Kurs pedagogiczny

Zapraszamy na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Jeśli chciałbyś szkolić uczniów w swojej firmie, a nie masz uprawnień pedagogicznych - zapisz się już dziś!!!

Informujemy, iż od dnia 08.07.2020 r. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza rozpoczyna kolejną edycję kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

 Wszystkie zajęcia odbywają się w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu.

Wszystkich chętnych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie na adres mailowy: monika.nowicka@irpoznan.com.pl (formularz w załączniku).

Bardzo proszę o wniesienie opłaty za kurs w wysokości 700 zł i przesłanie potwierdzenia dokonanej wpłaty do dnia 03.07.2020 r.
DANE DO WPŁAT (W TYTULE PROSIMY WPISAĆ: IMIĘ I NAZWISKO ORAZ NAZWĘ KURSU)
75 1090 1359 0000 0000 3501 8443 BZ WBK SA 3 W Poznaniu

Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać fakturę VAT prosimy o dokonanie wpłaty za kurs z konta firmowego lub w tytule wpłaty wskazać wpłacającą firmę.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA ( maksymalnie 20 osób) decyduje kolejność zgłoszeń.

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu jest organizowany w formie 4 spotkań i samokształcenia uczestnika. W trakcie zajęć uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe związane z tematyką kursu. W trakcie trwania kursu zostaną wysłane do Państwa ( na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym) testy zaliczeniowe. Każdy uczestnik rozwiązuje testy i odsyła rozwiązania w wyznaczonym terminie ( na pierwszych zajęciach każdy uczestnik otrzyma terminarz). Umiejętności dydaktyczne są organizowane w salach dydaktycznych i w środowisku pracy.

Informator z harmonogramem

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula informacyjna

Plakat

Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Program kursu został zatwierdzony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty decyzją nr WNS.5633.78.2018.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY:

Monika Nowicka
Wydział Oświaty
tel. 61 8 593 581
monika.nowicka@irpoznan.com.pl

 

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2 w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu obowiązują szczególne warunki związane z przebywaniem w budynku:
1. obowiązkowe noszenie maseczek zakrywających nos i usta lub przyłbic
2. obowiązkowa dezynfekcja rąk
3. przy wejściu każda osoba ma mierzoną temperaturę ciała
4. każdy wypełnia ankietę dot. SARS CoV-2 (wysyłam w załączniku proszę o jej wypełnienie i przekazanie przy wejściu do Izby w dniu rozpoczęcia kursu)
5. zachowujemy odległość 1,5 metra od siebie
Dbając o Państwa i nasze bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się i stosowanie się do wytycznych związanych z przebywaniem na terenie Izby pod linkiem:
http://www.irpoznan.com.pl/wiadomosc,przystosowanie-budynku-wazne-wytyczne.html