Informacje o cechu

Wielkopolski Cech Rzemiosł Budowlanych w Poznaniu jest organizacją samorządu gospodarczego Rzemiosła, członkiem Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej i może poszczycić się długoletnią tradycją - rok założenia 1591.

W okresie powojennym Cech nasz zaistniał w społeczności Poznania w 1953 r. jako "Cech Rzemiosł Budowlanych i Drzewnych", a od 26 stycznia 1957 r. już jako samodzielna jednostka - "Cech Rzemiosł Budowlanych w Poznaniu".

Od tego czasu, czyli już przez ponad 60 lat Cech działa prężnie i aktywnie z myślą o swoich członkach i ich rodzinach.
Od lipca 2005 roku Cech nasz zmienił nazwę na Wielkopolski Cech Rzemiosł Budowlanych.

 

Podstawowym aktem regulującym działalność Cechu jest Statut. / Tekst /

Cech działa w oparciu o Ustawę o rzemiośle. / Tekst jednolity /


Jesteśmy organizacją dużą i prężną zrzeszającą usługodawców i producentów prowadzących działalność jednoosobowo, przy współpracy członków rodziny, jak i zatrudniających pracowników pełnoletnich oraz młodocianych w celu nauki zawodu.
 

Cech przyznaje Certyfikaty Cechowe członkom Cechu w oparciu o wymogi ujęte w regulaminie i zatwierdzone przez Komisję Certyfikatu Cechowego.

Podstawowym zadaniem Cechu jest zawsze ochrona interesów zrzeszonych w nim rzemieślników. Pracownicy biura cechu zawsze starają się służyć pomocą swoim członkom w załatwianiu ważnych dla nich spraw.

W imieniu członka załatwia się wszelkie sprawy związane z refundowaniem przez OHP wynagrodzeń wypłacanych pracownikom młodocianym oraz wspomaga członków przy sporządzaniu wniosku o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników młodocianych.


Dla członków Cechu w biurze pełni dyżury doradca ds. BHP i Prawa Pracy - Pan Edward Kwiatkowski - w pierwszą środę miesiąca - 1000 - 1200 (po wcześniejszym umówieniu); w pozostałe dni dyżur telefoniczny - tel. 600 231 272.


W sprawach prawnych nasi członkowie mogą zgłaszać się do Radcy Prawnego WIR Pana Konrada Wnuka, który przyjmuje w Gmachu Izby Rzemieślniczej - Poznań, Al. Niepodległości 2 - pokój 23 w dniach: poniedziałek, środa, piątek - 1000 - 1200 - tel. 61 8 593 527
 

Cech zrzesza na dzień 31.12.2023 r. 192 rzemieślników różnych branż, którzy zatrudniają łącznie ok. 1300 pracowników.

  Cech zrzesza zakłady rzemieślnicze w specjalnościach :

blacharstwo i mechanika samochodowa, dekarstwo i blacharstwo budowlane, istalatorstwo sanitarne, instalatorstwo gazowe, kamieniarstwo, kominiarstwo, lakiernictwo, malarstwo, murarstwo, posadzkarstwo i parkieciarstwo, stolarstwo, szklarstwo, witrażownictwo, zduństwo,