Szkolenie uczniów

      

 

Komunikat MEN

Rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu

Nie wiesz jaki zawód wybrać - zrób test:

Test 1

Możesz zapoznać się z zawodem Dekarz poprzez:

Lekcja Doradztwa Zawodowego dla uczniów klas 7 i 8 na temat zawodu Dekarz i Technik dekarstwa

 

Wielkopolski Cech Rzemiosł Budowlanych prowadzi nabór uczniów do nauki w zakładach rzemieślniczych.
Nauka zawodu trwa 36 miesięcy.
Pod fachowym okiem mistrza uczniowie nabywają umiejętności praktyczne, poznają nowoczesne technologie oraz techniki pracy w zakładach.
Istnieje możliwość praktyk w krajach Unii Europejskiej.
Umowy o naukę zawodu można spisywać w Cechu.


Przy spisywaniu umowy muszą być obecni: Pracodawca, uczeń oraz jeden z rodziców lub opiekunów prawnych ucznia.
Dokumenty potrzebne do spisania umowy:
- Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej
- Orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy w zawodzie w danym zakładzie
- Dokumenty kwalifikacji zawodowych oraz kwalifikacji pedagogicznych wymagane od instruktorów praktycznej nauki zawodu
- Zaświadczenie z Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej - w przypadku, gdy młodociany nie ma ukończonych 15 lat, lub nie kończy 15 lat w roku rozpoczęcia nauki zawodu,
- dowód osobisty rodzica podpisującego umowę


Ukończenie nauki zwiększa szansę na znalezienie dobrej i ciekawej pracy.

 

Zawody w których można uczyć się w zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w Wielkopolskim Cechu Rzemiosł Budowlanych w Poznaniu:

blacharz*, blacharz samochodowy, cieśla, dekarz, kamieniarz*, kominiarz*, lakiernik samochodowy, murarz - tynkarz, malarz-tapeciarz*, mechanik pojazdów  samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, posadzkarz*, stolarz, szklarz*, sztukator*, ślusarz, witrażysta*, zdun

* -  zawody nauczane w formie pozaszkolnej

Szczegółowe informacje o możliwościach podjęcia nauki oraz wykaz zakładów szkolących, znajduje się w biurze Cechu w Poznaniu, AL Niepodległości 2 II piętro w gmachu Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej - pokój 30. Telefon: 665 778 965 .

Pracodawca zatrudniający uczniów, którzy rozpoczęli naukę zawodu po dniu 31 grudnia 2003 r. musi ich zgłaszać do Urzędu Gminy zgodnej z ich miejscem zamieszkania, żeby po skończeniu przez nich nauki i pozytywnym zdaniu egzaminu czeladniczego otrzymać dofinansowanie za ich wyszkolenie, które od 2004 roku zastąpiło tzw. "ulgę uczniowską".

Druk zgłoszenia do Gminy (podstawowy - niektóre Gminy mają swoje własne wzory)
Pobierz plik