Wnioski o refundacje

WNIOSKI O REFUNDACJĘ WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH NALEŻY SKŁADAĆ W NASZYM CECHU ZAWSZE DO 15 DNIA MIESIĄCA ROZPOCZYNAJĄCEGO KOLEJNY KWARTAŁ ROZLICZENIOWY CZYLI ZA MIESIĄCE:

 •wrzesień - listopad - do 15 grudnia 

 •grudzień - luty - do 15 marca

 •marzec - maj - do 15 czerwca

 •czerwiec - sierpień - do 15 września 

Do wniosku o refundację należy dołączyć kserokopie:

 • Deklaracji ZUS DRA
 • Raportów ZUS RCA
    Raportów ZUS RSA (jeśli było chorobowe)
 • Dowód wpłaty do ZUS (ubezpieczenie społeczne - 51)
 • List płac

 

Proszę zwrócić uwagę, żeby dokumenty DRA, RCA, RSA nie były w formie roboczej - jeśli jednak tak się zdarzy należy dołączyć również zaświadczenie o wysyłce i potwierdzeniu (ZUS -Płatnik)
 
Wniosek o refundację (do edycji - w Excel) do pobrania tutaj:
 
Wniosek o refundację