Wnioski o refundacje

WNIOSKI O REFUNDACJĘ WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH MOŻNA SKŁADAĆ INDYWIDUALNIE LUB ZA POŚREDNICTWEM CECHU - PO PODPISANIU POROZUMIENIA.

W CECHU NALEŻY SKŁADAĆ WNIOSKI ZAWSZE DO 15 DNIA MIESIĄCA.

W ROZLICZENIU NIE MOŻNA COFNĄĆ SIĘ DALEJ NIŻ O ROK - CZYLI JEŚLI KTOŚ CHCE ZŁOŻYĆ DOKUMENTY NP. OD MAJA 2022 ROKU TO POWINIEN TO ZROBIĆ NAJPÓŹNIEJ DO 15 KWIETNIA 2023 R.


Do wniosku o refundację należy dołączyć kserokopie:

 Deklaracji ZUS DRA

 Raportów ZUS RCA

 Raportów ZUS RSA (jeśli było chorobowe)

 Dowód wpłaty do ZUS

 List płac - podpisanych przez ucznia/ów

 

Proszę zwrócić uwagę, żeby dokumenty DRA, RCA, RSA nie były w formie roboczej - jeśli jednak tak się zdarzy należy dołączyć również zaświadczenie o wysyłce i potwierdzeniu (ZUS -Płatnik)
 
Wniosek o refundację do pobrania tutaj:


Wniosek o refundację - wzór

Rozliczenie finansowe - wzór