Wnioski o refundacje

WNIOSKI O REFUNDACJĘ WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH NALEŻY SKŁADAĆ W NASZYM CECHU ZAWSZE DO 15 DNIA MIESIĄCA.

 

W ROZLICZENIU NIE MOŻNA COFNĄĆ SIĘ DALEJ NIŻ O ROK - CZYLI JEŚLI KTOŚ CHCE ZŁOŻYĆ DOKUMENTY NP. OD MAJA 2022 ROKU TO POWINIEN TO ZROBIĆ NAJPÓŹNIEJ DO 15 KWIETNIA 2023 R.

Do wniosku o refundację należy dołączyć kserokopie:

 • Deklaracji ZUS DRA
 • Raportów ZUS RCA
    Raportów ZUS RSA (jeśli było chorobowe)
 • Dowód wpłaty do ZUS
 • List płac - podpisanych przez ucznia/ów

 

Proszę zwrócić uwagę, żeby dokumenty DRA, RCA, RSA nie były w formie roboczej - jeśli jednak tak się zdarzy należy dołączyć również zaświadczenie o wysyłce i potwierdzeniu (ZUS -Płatnik)
 
Wniosek o refundację (do edycji - w Excel) do pobrania tutaj:
 
Wniosek o refundację - wzór

Rozliczenie finansowe - wzór