Zarys historyczny

Galeria - sztandary historyczne i współczesne

 

Wielkopolski Cech Rzemiosł Budowlanych w Poznaniu może poszczycić się długoletnią tradycją - rok założenia 1591. W okresie powojennym ". "Cech nasz zaistniał w społeczności Poznania w 1953 r. jako "Cech Rzemiosł Budowlanych i Drzewnych", a od 26 stycznia 1957 r. już jako samodzielna jednostka - "Cech Rzemiosł Budowlanych w Poznaniu" Od tego czasu, czyli już przez ponad 50 lat Cech działa prężnie i aktywnie z myślą o swoich członkach i ich rodzinach.   

 

Do lat 90 członkowie Cechu byli zrzeszeni w wielu Sekcjach, jednak z upływem czasu i ze względu na zmniejszającą się liczbę członków wcześniejsze Sekcje połączyły się. 

Od 2022 roku członkowie Cechu podzieleni są na trzy Sekcje: 

  • Sekcja Budowlana i Rzemiosł Różnych
  • Sekcja Instalacyjno - Dekarska
  • Sekcja Motoryzacyjna

Herby Sekcji - historyczne

 

 

 

Marka Fijałkowskiego "410 - Lecie Cechu Rzemiosł Budowlanych w Poznaniu
rys historyczny i współczesność
1591-2000"

Bogato ilustrowana książka, wydana z okazji 410-tej rocznicy powstania Cechu Rzemiosł Budowlanych w Poznaniu.

Prezentuje ona kolejne etapy powstawania rozwoju Cechu. Zawiera stare fotografie i ryciny z wielu lat, począwszy od czasów założenia Cechu aż po dzień dzisiejszy, opis zakładów pracy z okresu staropolskiego, spisy Organów i Zarządu Cechu oraz jego członków. Pokazuje dla wielu nieznane i nieujawnione wcześniej rozłamy, jakie miały miejsce w Cechu. Ubarwiona cytatami z dawnych lat, zachowanymi w oryginalnym brzmnieniu, w języku staropolskim.

 

"...Każdy towarzysz powienien się do roboty, skoro dzień się pocznie, stawić, aż do godziny śniadania robić, a po tym wedle zwyczaju godzinę będzie jadł i odpoczywał. Także do obiadu godzinę będzie miał, od roboty odchodzić rychli nie ma, jedno godzinę przed zachodem słońca..."

Będzie świetnym prezentem dla pracowników Waszej Firmy !!!

Książka do nabycia jedynie w Biurze Wielkopolskiego Cechu Rzemiosł Budowlanych w Poznaniu przy Al. Niepodległości 2.