Władze Cechu

Starszy Cechu - Czesław Przybyła

Zarząd Cechu

Starszy Cechu - Czesław Przybyła
I Podstarszy - Ryszard Grobelny
II Podstarszy - Marian Płóciniczak

Sekretarz - Zbigniew Baraniak
Skarbnik - Jan Stępień
Członkowie : Marek Bączyk, Łukasz Buliński

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Bolesław Topolski

Przewodniczący - Bolesław Topolski

Zastępca Przewodniczącego - Sylwester Lis

Sekretarz - Zbigniew Bartłomiejczak

Członkowie: Mieczysław Czajka, Edward Kwiatkowski,


Sąd Cechowy


Przewodniczący - Ryszard Buliński

Przewodniczący - Ryszard Buliński

Zastępca Przewodniczącego - Stanisław Czerwiński,

Sekretarz - Marcin Nawrocki,

Członkowie : Jan Malina, Sławomir Onderka

Z-ca członka: Zdzisław Czerniawski