Refundacje

Każdy Pracodawca przyjmujący młodocianego pracownika na naukę zawodu lub przyuczenie ma prawo ubiegać się o zwrot kosztów jego wynagrodzenia i zus.
Żeby otrzymać zwrot kosztów czyli refundację należy dopełnić kilku formalności:
  • Zawrzeć umowę z uczniem na obowiązujących zasadach, tj. posiadać kwalifikacje do szkolenia uczniów oraz zarejestrować umowę w Cechu.
  • Złożyć w obowiązującym terminie wniosek o zawarcie umowy o refundacje.

             Szczegóły

  • Składać w obowiązujących terminach wnioski o refundację wraz z wymaganymi dokumentami.

          Szczegóły

Uwaga!

Pracodawca może mieć refundowanych:

  • 3 uczniów jeśli jest to firma jednoosobowa, lub
  • 3 uczniów na każdego zatrudnionego na pełen etat pracownika , jeśli nie jest to młodociany pracownik

UWAGA!

Od dnia 01.07.2014 weszły w życie nowe przepisy dotyczące procesu refundowania wynagrodzeń młodocianych.Od tej pory Refundacje wynagrodzeń młodocianych zostały zakwalifikowane jako pomoc de mnimis. W związku z tym należy składać wraz z wnioskiem o zawarcie umowy o refundacje również formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.