UWAGA KRYZYS! KORONAWIRUS!

W  dziale tym postaram się prezentować najnowsze informacje i porady związane z kryzysem w związku z epidemią:

 

     

 

 

Tarcza antykryzysowa 8.0

Aktualne informacje - Covid-19

Kwarantanna narodowa

Uczniowie mogą wrócić na praktyki

Ministerstwo Zdrowia zmienia zasady kwarantanny.

Zwolnienie młodocianych z wykonywania pracy

Nowe uregulowania odnośnie młodocianych

Oświadczenie o zwolnieniu młodocianych w związku z zagrożeniem Covid-19

Aktualne zasady i obostrzenia

Wsparcie dla wielkopolskich Przedsiębiorców

ZUS może kontrolować pomoc z tarczy

Tarcza 3.0 - nowe zmiany

Oświadczenie o zwolnieniu młodocianych w związku z Covid19

Badania lekarskie i szkolenia BHP w dobie koronawirusa

Zatrudniasz pracownika? Kończą Ci się badania okresowe? - w związku z zagrożeniem związanym z COVID-19 wprowadzono przepisy szczególne. Przeczytaj, jakie zmiany obowiązują w zakresie wykonywania profilaktycznych badań lekarskich pracowników oraz szkoleń BHP.

Więcej na: https://bit.ly/3cSPSTW

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

Więcej na: https://bit.ly/3eaImnS

Zmiany dotyczące badań u lekarzy orzeczników – wznowienie realizacji badań bezpośrednich od 11 maja 2020 r.

Od 11 maja 2020 r. przywrócono realizację badań bezpośrednich przez lekarzy orzekających w ZUS. Przywracanie badań będzie realizowane etapowo, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności dostosowanych do aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej, w korelacji z regulacjami prawnymi i zaleceniami rządowymi.

Więcej na: https://bit.ly/2ATdUjJ

Pracownicy młodociani wyłączeni z liczby ubezpieczonych

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej – uprzejmie informuje, że Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 17 kwietnia 2020 r. podpisał Ustawę z 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zmianą objęty jest m.in. art. 31 zo, dotyczący zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, która uwzględnia wniosek o nie wliczaniu do limitów; „do 10 ubezpieczonych", osób ubezpieczonych, które są młodocianymi pracownikami.

Więcej na: https://bit.ly/2VLPkb9

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla MŚP

Działania antykryzysowe z Funduszy Europejskich (EFS) w okresie COVID-19. Sprawdź, czy Twoja firma może skorzystać z pomocy antykryzysowej!

Więcej: https://bit.ly/3aqHSHQ

Poznański Pakiet Antykryzysowy

Odpowiedzialność za skuteczność działań antykryzysowych w obszarze gospodarki spoczywa na barkach rządu. Jednak władze Poznania, chcąc ulżyć lokalnym przedsiębiorcom, wprowadzają działania uzupełniające. Na poznański pakiet antykryzysowy składa się zbiór ulg i rozwiązań, które pomogą w tym trudnym czasie walki o przetrwanie dla wielu firm.

Więcej na: poznan.pl

Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców Polskiego Funduszu Rozwoju

Polski Fundusz Rozwoju przygotował Przewodnik Antykryzysowego dla Przedsiębiorców i Jednostek Samorządu Terytorialnego. W nowej wersji Przewodnika m.in. szczegółowe omówienie zasad Tarczy Finansowej PFR dla Firm i Pracowników oraz prezentacja nowych produktów spółek z Grupy PFR. Publikację, przygotowaną przez ekspertów Grupy PFR, można pobrać na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju: https://bit.ly/34PI1n4

 

Ustawa "Covid 19"

Proszę szczególnie zwrócić uwagę na Art.15 (od punktu f) oraz Art.12 p.a

 

Pismo Zastępcy Komendanta Głównego OHP w sprawie pracowników młodocianych

W związku z licznymi pytaniami na temat zwolnienia młodocianych z obowiązku wykonywania pracy i wynagradzania przesyłam w załączeniu pismo od Komendanta OHP. Jest w nim bardzo przejrzyście wyjaśniona obecna sytuacja związana z zatrudnianiem pracowników młodocianych.Pismo nie jest długie - ale ważne, również ze względu na to iż jest to stanowisko OHP zajmującego się rozliczaniem refundacji wynagrodzeń uczniowskich.

 

Koronawirus - najważniejsze informacje dla przedsiębiorców

Zapraszamy do rządowego serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorców, gdzie na bieżąco pojawiają się istotne wiadomości w związku pandemią koronawirusa.

Więcej na: https://bit.ly/2ydHizX

 

Tymczasowe zalecenia dla pracodawców w związku z koronawirusem SARS-CoV-2

Opracowane na podstawie raportu CDC (The Centers for Disease Control and Prevention). Stan na 25.03.2020 r.

Więcej: https://bit.ly/2QWhcYu

 

Pakiet dot. tarczy antykryzysowej – rozwiązania zaakceptowane przez rząd

Ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu projektów ustaw, które składają się na tarczę antykryzysową. Pakiet, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa, rząd zaakceptował 25 marca.

Więcej: https://bit.ly/2QPeioB

 

Gwarancje de minimis z pakietu pomocowego - informacja dla firm

Jak podał Bank Gospodarstwa Krajowego, mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które przez epidemię koronawirusa są w trudnej sytuacji finansowej, mogą już korzystać z gwarancji de minimis na korzystniejszych warunkach.

Więcej: https://bit.ly/39te8K4

 

Stanowisko ZRP w sprawie pakietu osłonowego tzw. tarczy antykryzysowej

Związek Rzemiosła Polskiego podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w Apelu z 16 marca 2020 roku, że równie ważna jak zdrowie i dobrostan całego społeczeństwa jest kondycja gospodarki, a tym samym pilne wdrożenie instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców. Niezmiennie apelujemy także do decydentów, aby przyjmowane rozwiązania były na miarę małych firm, w tym rzemieślniczych.

Więcej: https://bit.ly/2xVnEII

 

Apel partnerów RDS w sprawie instrumentów ochrony miejsc pracy

Przedstawiciele Pracodawców i Pracowników Rady Dialogu Społecznego apelują o odważne działania, które zagwarantują bezpieczeństwo socjalne pracowników, ochronę miejsc pracy i pomoc w przetrwaniu firmom. Naszym zdaniem skala tych zagrożeń nie została uwzględniona w pakiecie proponowanym przez Premiera. Członkowie Rady Dialogu Społecznego wzywają rząd do wykorzystania Rady jako naturalnej platformy do konsultacji planów antykryzysowych.

Więcej: https://bit.ly/33AjLEY

 

ZUS: Ulgi dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

Przedsiębiorcy, którzy z powodu epidemii koronawirusa mają problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, mogą skorzystać z uproszczonych form pomocy.

Więcej: https://bit.ly/3aabg5G

 

Zalecenia GIP dotyczące badań okresowych pracowników i szkoleń BHP

Główny Inspektor Pracy wydał stanowisko w sprawie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz obowiązku terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Więcej: https://bit.ly/395Rg2P

 

Apel Związku Rzemiosła Polskiego o instrumenty wsparcia na miarę mikro i małych firm rzemieślniczych

W związku z rozwijającym się zagrożeniem epidemiologicznym i wdrażanymi rozwiązaniami mającymi na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, Związek Rzemiosła Polskiego zwraca uwagę na kluczowe dla firm rzemieślniczych w tej sytuacji kwestie.

Więcej: https://bit.ly/3d5npel

 

 

Apel Związku Rzemiosła Polskiego do pracodawców rzemieślników

W związku z pandemią koronawirusa – w ubiegłym tygodniu Związek Rzemiosła Polskiego trzykrotnie przekazał w sieci organizacji rzemiosła informacje na temat wyjątkowości sytuacji. Dotyczą one sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych. W działaniach tych widzimy potrzebę dbałości i szacunku do prawnych relacji pomiędzy pracodawcami i uczniami młodocianymi pracownikami. Jednakże nie możemy zapominać, że podejmowane decyzje odnoszą się do sytuacji, do tej pory nam nieznanych i nieprzewidywalnych w najbliższej przyszłości.

Więcej: https://bit.ly/2w7wqTx

 

PIP: Praca zdalna - przeciwdziałanie COVID-19

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi stosowania przepisów prawa pracy umożliwiających powierzenie pracownikowi pracy zdalnej w celu przeciwdziałania COVID-19, Państwowa Inspekcja Pracy odpowiada na najczęściej zadawane pytania:

Więcej: https://bit.ly/2x3iTMI

 

Banki wychodzą naprzeciw przedsiębiorcom

Banki gotowe są na 3 miesiące zawiesić pobór całych rat lub rat kapitałowych na żądanie klientów. Wnioski można składać zdalnie i nieodpłatnie - donosi Puls Biznesu. W przedstawionym przez Związek Banków Polskich pakiecie pomocowym dla klientów indywidualnych i firmowych dotkniętych skutkami epidemii koronowirusa przedsiębiorcy znajdą m.in. wakacje kredytowe czy ułatwienie dostępu do krótkoterminowego kredytu służącego ustabilizowaniu sytuacji finansowej klienta banku.

Więcej: https://bit.ly/2vw1uM

 

Ministerstwo Finansów z pomocą dla MŚP

Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytów w formule pomocy de minimis dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP). Zmiana rozporządzenia MF pozwoli na objęcie gwarancjami do 80% kredytów. Resort zdecydował rownież o obniżeniu opłaty prowizyjnej od takich gwarancji z obecnego poziomu 0,5% do 0%.

Więcej: https://bit.ly/2w8ipoF

 

Zalecenia dla zakładów pracy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Ministerstwo Rozwoju - we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym - przygotowało zalecenia dla zakładów pracy.

Więcej: https://bit.ly/2WyTeX9